Simonida Galović: Stilske vežbe

Beleška

Danas u školi imali smo prazan čas koji je držao profesor koji nam ne predaje. Ovog profesora nikada pre nisam videla.Bio je visok I mrsav sa neobicno bledim zelenim ocima. Nije bio entuziastičan pa nas je pustio da radimo šta smo hteli.Želela sam da budem na telefonu ali se ispraznio pa sam morala da posmatram druge oko sebe.Svi su gledali u telefone. Zanimljivo je jedino bilo primecivati stvari koje drugi rade nesvesno, vrtenje kose i česenje nosa.

Zar englayzay

Danas oo shkolee smo eemaly prazan chas kouyee je drzhao professor kouyee nam ne predayeh.Ouvog professorah neekadah pre neesam veedelah, beeo je veesoke ee mrshav sah neobeachno bledeem ochimah neejeh beeo entuziastichan pa nas je poostio da radimo shta smo htelee.Zhelelah sam dah boodem nah telephone-oo alee se eesprazzneeoh pa sam morala da posmatram droogeh oko sebeh. Swee soo gledali telephone.Zanimljivoh je jedinoh bilo preemecheevatee stvary koye droogy rade nesvesnoh, vrtenje koseh ee cheshanjeh nosah.

Izveštajno

Danas,dana 15.11.2017 godine doslo je do nesuglasice u rasporedu .predmetni provesor bio je odsutan pa je dosao drugi professor na zamenu. Profesor na zameni bio je visok oko dva metra,mrsav I zelenih očiju. Učenici su imali prazan čas I imali su dozvolu da koriste mobilne telephone. Većina učenika ispoljavalo je nesvesne radnje dok su gledali telefone(igranje sa kosom i češanje nosa).

Published by