Nikolina Jerić: BILJČICA

nikolina

Na sredini polja
Na prekretnici života
obešen vrat tuge

Hladan vetar prohuji
oduzimajući još jedan dah
Promrzloj duši

Stremi da se uzdigne na veće visine
promenivši time vidokrug beli
neuspevajući

Muki huk prekida misli
ali ni kap ljudske nebrige
da kane

Okice žute, dogorele žiže
traže utehu
i nežnu toplotu

Umesto toga venu
u mokroj hladnoći
sećajuči se na Vaska Popu

Published by

2 thoughts on “Nikolina Jerić: BILJČICA

  1. Divno! Jasna povezanost fotografije i pesme. Predlog: sledeći put pokušaj u formi haikua (5+7+5), kad već pIšeš o prirodi, bila bi ti zanimljiva vežba. 🙂 Iz pesme proviruje Vasko Popa, oduševljena sam 🙂

Comments are closed.