Andrej Petrik: Duende – misteriozna moć koja pokreće ljude preko dubokih umetničkih dela (bez slova E)

Nastala sam u starom dobu i to radi i od ljudi. Postojimo u uzajamnom odnosu, niti mogu ljudi ignorisati, niti ja njih. Ja sam u svim ljudima, ali nisu svi grandiozni stvaraoci. Ovi imaju dar da iskažu moj uticaj kroz njihova stvaranja. Od prvih ljudi, do antičkih vajara, do slikara sadašnjosti svi su različiti. Razlika postoji u tome kako su sebe postavljali naspram stvaralačkog duha. Naravno da sam i ja vršio transformaciju. Prvo sam bio priroda, pa sam postao sam čin stvaranja, čiji su uzrok bili ljudi naravno. Razvoj ih transformiše. Izgubili su smisao i dodir za prirodu. Sada su postali roboti koji koriste i uživaju u lažnoj boji koja je kopirana. Ipak obožavam pismo.Ono je univerzalno i dopušta svakoj osobi da koristi moju punu moć. Kako? Odbiajm da vam odam ovu tajnu, bar za sada. Ostatak vam pričam u drugom delu…..

Published by