Dejan Draginčić: Cafuné – prolaženje prstima kroz ljubavnikovu kosu (Reči sa tri sloga ili manje)

Mekoća jastuka donosi mir,
sunčevi zraci boje sobu,
dok morske oči polako se bude,
a prsti prolaze kroz njenu kosu

Mesec opkoljen tamom neba,
omorina konačno napušta sobu,
morske oči lebde u mraku,
dok prsti prolaze kroz jesenju kosu

Published by