Lena Malešev: Maršal Maters – život i delo kroz pesmu Cleaning Out My Closet

U stvaralačkoj karijeri ovog umetnika postoje svega tri pesme koje su vredne spominjanja. Ostale samo kombinacija psovki i uvreda propraćene zamornim ritmom.

Ovom prilikom ću se pozabaviti njegovom pesmom Cleaning Out My Closet čiji naslov obećava ništa drugo do još jedno kukanje nad prošlošću.

Već u prvoj strofi Maršal pokušava da pridobije našu naklonost orikazujući sebe kao žrtvu. Bezuspešno pokušava da dočara atmosferi u kući (tj. prikolici) i opisuje svakodnevnicu. Ali, kao i nebo Detroita, njegove strofe su blede, neubedljive i  ostavljaju slušaoca ravnodušnim. Takođe, krajnje je amaterski dva puta uporebiti „against“ i rimovati ga sa samim sobom- i to upućuje na nedostatak veštine.

U sledećoj strofi ovaj umetnik se osvrće na svog oca i bez imalo srama govori da želi da ovaj umre. Svakako je krajnje okrutno i loš primer za sve mlade. Neprimereno za svakog ko ima prefinjen i istančan sluh za dobru muziku. Uvlačenje ćerke Hejli u porodičnu tragediju, osim što je već jasno da nije nikakav reper od kvaliteta, sada ga deklariše kao i lošeg oca.

Poslednja strofa bi se mogla nazvati vrhuncem njegove karijere, međutim i ona je dosta manjkava. Maršal pokušava da „opere“ svoj imidž. Direktan i nagao u svojim stihovima, zadire u intimu svoje porodice- nepoštovanje i prema slušaocu i prema ženi koja ga je rodila. Na kraju se opet vraća na samosažaljevanje kao oblik najveće slabosti koju, umesto da skriva, on nameće.

Zaključila bih da vrsta da ovakva vrsta tekstova, u kojima M.M. ne oskudeva, nije na čast američkoj hip-hop kulturi. Oni su uvek poziv na homofobičnost, nasilje, mržjnu prema ženama i pobunu protiv vlasti. Njegov stil je neoriginalan, slab, neemotivan, degutantan i potrebno je mnogo raditi na njemu; rime su slabe a pesme bez ikakve poruke. Slušanje njegovih pesama svakog ko voli dobru muziku može dovesti samo do gašenja plejera.

 

Lena Malešev

Published by