Klaudija Vereb: ORIGINALNOST

Probuditi se, odraditi svakodnevne jutarnje rituale i baciti se u avanturu.U svakom danu tažiti one male sitnice koje će ga obeležiti i učiniti posebnim.Imati mogućnost izbora između stapanja sa masom i hodanja svojim putem, gledanja iz svoje perspektive. Ja sam izabrala da budem baš sada baš na ovom mestu.Da osetim hladan vetar na svojim ramenima dok gledam u distancu i osetim miris kiše.Kao nikada pre i možda poslednji put baš na ovoj terasi, iznad grada beskrajnih mogućnosti.

Pitam se da li je izmišljeno sve moguće što bi se moglo izmisliti na svetu? Šta osoba treba da poseduje kako bi mogla da načini nešto što niko nikada nije do sada?Mislim da je dovoljno samo postojati.Svako u sebi nosi posebnu energiju koju ako usmeri u pravom smeru, može da stvori stvari koje će mu promeniti život.

Uvek su me fascinirali ljudi koji su uspeli da stvore nešto što je ostalo da živi kroz niz generacija i posle njihove smrti.Ljudi koji su u sebi imali nešto posebno,nešto originalno i nisu se stideli svog stvaralaštva.Mislim da je jedna od najlepših stvari koje čovek može da uradi je da ostavi svoj lični pečat u vremenu po kojem će ga pamtiti.Kada želimo nešto da stvorimo bitno je raditi na sebi, svom talentu i unutrašnjim vrednostima.Za to je potrebno vreme, a vreme potrošeno na stvari koje volimo nije potrošeno vreme.

Dok razmišljam o svemu tome, osetim prve kapi kiše i čujem glas koji me doziva iz stana.Vraćam se u stan i zatvaram vrata.Zaklonjena od kiše, čekam da prestane da pada.Kiše su ipak nešto što je prolazno.A ja? Ostajem ono što jesam i nastavljam putanjom kako bih ostavila svoj lični pečat jer sam zbog toga i došla.

Published by